Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa-Liberec 

Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa - Liberec byl ustanoven po předchozích jednáních v lednu 1997 jako těleso Severočeské filharmonie Teplice. U zrodu sboru stál dirigent Josef Zadina a tehdejší ředitel Severočeské filharmonie Teplice Jiří Malina.

Musica Caecilia a členové Českolipského komorního sboru několik let připravovali dramaturgicky a organizačně vznik Severočeského filharmonického sboru. Českolipský komorní sbor utvořil jádro sboru a tím okamžikem ukončil svoji samostatnou činnost ve prospěch Severočeského filharmonického sboru. Uměleckým vedoucím sboru je od založení Josef Zadina. Od roku 2002 sbor intenzivně spolupracuje s královéhradeckým katedrálním sborem Cantores Gradecenses.

Hlavní dramaturgickou linii Severočeského filharmonického sboru tvoří Česká dvořákovská škola, sestávající z předchůdců Antonína Dvořáka (Bohuslav Matěj Černohorský, Antonín Rejcha, František Xaver Brixi a další), samotného Antonína Dvořáka a jeho pokračovatelů (žáků a jejich žáků až po současnost).

Druhou dramaturgickou linii tvoří díla Ludwiga van Beethovena, z kterého Antonín Dvořák vyšel a díla Beethovenových žáků (Antonín Rejcha, Franz Schubert a jiných).

Umělecký vedoucí Josef Zadina (nar. 1955), studoval dirigování u Josefa Daniela v Ostravě a Vladimíra Válka v Praze. Na JAMU v Brně absolvoval v roce 1993 sbormistrovství u Lubomíra Mátla a dirigování u Jiřího Pinkase a Otakara Trhlíka. V roce 1990 založil v České Lípě Hudební společnost pro studium a rozvoj duchovní hudby Musica Caecilia. Spolupracuje s předními českými sbory a orchestry, se kterými vedle koncertní činnosti pořídil řadu nahrávek českých autorů (Bohuslav Martinů, Jaroslav Křička, Zdeněk Pololáník, Jiří Strejc).

Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa - Liberec je podporován:

Tel.: +420 100 456 456
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky