Dvacátá druhá sezóna (2018-2019)

27.03.2020

sobota 29. září 2018 kostel Narození Panny Marie v České Lípě

Slavnostní koncert ke Dni české státnosti a 100. výročí vzniku samostatného československého státu

program:

Antonín Dvořák - Te Deum

Antonín Dvořák - Dědicové Bílé hory

Jaroslav Křička - Motiv svatováclavský

spoluúčinkující:

Komorní filharmonie Hradec Králové

Cantores Gradecenses

dirigent: Josef Zadina


pátek 16. listopadu 2018 katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové

Děkovná bohoslužba k 90. výročí areálu FN HK s připomínkou obětí totalit

Při mši svaté provedena Missa in C, op. 86, Ludwiga van Beethovena.

spoluúčinkující:

Harmonie východočeských filharmoniků

Cantores Gradecenses

Jiří Kudrna - varhany

dirigent: Josef Zadina


středa 26. prosince 2018 katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové

Vánoce v katedrále 2018

program:

z děl moravských skladatelů 20. století, A. a K. Hradilových, A. Marhuly, E. Háby, M. Příhody

Luboš Fišer - Vánoční kantáta

spoluúčinkující:

Harmonie východočeských filharmoniků

Cantores Gradecenses

Jiří Kudrna - varhany

dirigent: Josef Zadina


čtvrtek 27. prosince 2018 bazilika Všech svatých v České Lípě

Vánoční koncert

program:

z děl moravských skladatelů 20. století, A. a K. Hradilových, A. Marhuly, E. Háby, M. Příhody

Luboš Fišer - Vánoční kantáta

spoluúčinkující:

Harmonie východočeských filharmoniků

Cantores Gradecenses

Jiří Kudrna - varhany

dirigent: Josef Zadina


neděle 14. dubna 2019 katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové

6. neděle postní - Květná neděle

Při mši svaté provedeny Lukášovy pašije Zdeňka Pololáníka, Proprium ke Květné neděli P. Josefa Olejníka, Ordinarium Petra Ebena

spoluúčinkující:

Cantores Gradecenses

dirigent, varhany: Josef Zadina


pátek 19. dubna 2019 katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové

Velký pátek

Při bohoslužbě provedeny Janovy pašije Zdeňka Pololáníka, Velkopáteční proprium P. Josefa Olejníka, postní sbory pro smíšený sbor.

spoluúčinkující:

Cantores Gradecenses

Dirigent: Josef Zadina


neděle 21. dubna 2019 katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Při mši svaté provedeno Ecce sacerdos magnus Jiřího Strejce, Proprium ke Zmrtvýchvstání Páně P. Josefa Olejníka, Ave verum corpus Zdeňka Pololáníka, Ordinarium Karla Břízy.

spoluúčinkující:

Cantores Gradecenses

Harmonie východočeských filharmoniků

dirigent, varhany: Josef Zadina

pátek 24. května 2019 katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové

Noc kostelů 2019

program:

Antonín Dvořák - Biblické písně

spoluúčinkující:

Cantores Gradecenses

Jiří Kudrna - varhany

Dirigent, varhany: Josef Zadina


sobota 25. května 2019 katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové

Pontifikátní mše a slavnostní investitura Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského

Při bohoslužbě provedeno Ecce sacerdos magnus a Salvum fac populum (z Te Deum)

Antona Brucknera a Krönungsmesse KV 317 Wolfganga Amadea Mozarta.

spoluúčinkující:

Harmonie východočeských filharmoniků

Cantores Gradecenses

Jiří Kudrna - varhany

dirigent: Josef Zadina


neděle 9. června 2019 katedrála Svatého Ducha v Hradci Králové

Slavnost Seslání Ducha Svatého

Při mši svaté provedeno Ecce sacerdos magnus Jiřího Strejce, Svatodušní proprium P. Josefa Olejníka, Salvum fac populum (z Te Deum) Antona Brucknera, Benedictus (z Krönungsmesse KV 317) Wolfganga Amadea Mozarta, Ordinarium Zdeňka Pololáníka

spoluúčinkující:

Cantores Gradecenses

Harmonie východočeských filharmoniků

Jiří Kudrna - varhany

dirigent: Josef Zadina

Tel.: +420 100 456 456
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!