Patnáctá sezóna ( 2011 – 2012 )

27.03.2020
 • 28.září 2011

  Učinkování při slavnostní mši svaté k svátku svatého Václava ( státní svátek - Den české státnosti ).
  Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého.

 • 9.říjen 2011

  Koncert v rámci festivalu Musica Lipa - Barokní hudba na Českolipsku
  Kravaře v Čechách, kostel Narození panny Marie.

 • 17.prosinec 2011

  Adventní a předvánoční koncert v Novém Oldřichově - kostel Sv. Kříže

 • 17.prosinec 2011

  Adventní koncert v Horní Polici - kostel Navštívení Panny Marie

  Program adventních koncertů 17. 12. 2011:

  Luboš Fišer
  -Z nebe posel vychází

  Staročeské roráty
  -Ejhle, přijde Pán
  -Chvalme Boha vesele
  -Vítej, milý Jezu Kriste
  -Rodičko Boží vznešená
  -Ty jsi, Kriste, Boží syn

  Zdeněk Pololáník
  -Adventní
  -Ave Maria
  -Slavnostní ordinarium - premiéra ( Mistrovice výběr, H.Police celé)

  Grzegorz Gerwazy Gorczycki
  -Sub tuum praesidium

  Caesar Franck
  -Panis angelicus

  August De Boeck
  -Ave Maria

  Jaroslav Křička
  -Bože Lásko, Bože Pravdo

  Jakub Jan Ryba
  -Nyní se do tvé ochrany poroučíme

 • 26.prosinec 2011

  Vánoční koncert
  Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha.

 • 21.leden 2012

  Učinkování na slavnostní mši k 90.narozeninám arciděkana mons.Josefa Stejskala. Mši celebruje litoměřický biskup Jan Baxant.
  Horní Police, kostel Navštívení Panny Marie

 • 25.únor 2012

  Učinkování na děkovné mši za kardinálský titul arcibuskupa D.Duky v katedrále sv.Víta,Vojtěcha a Václava, Praha
  Program:
  Ecce sacerdos magnus - Jiří Strejc
  Kyrie z Missy Solemnis - Zd.Pololáník
  Gloria z Missy Solemnis - Zd.Pololáník
  Chorální žalm
  Chvála Tobě Kriste
  Přímluvy - Josef Kšica
  Obětování - Zd. Pololáník - Ave Maria
  - P.J. Olejník - Z kadidelnice
  Sanctus a Benedictus z Missy Solemnis (liturgické provedení) - Zd. Pololáník
  Slovenské amen
  Agnus Dei z Missy solemnis - Zd. Pololáník
  Přijímání - Klaním se Ti vroucně - kancionál
  - Zd. Pololáník - Ave verum corpus
  Papežská hymna - Tam kde strmí církve skála
  Zd. Pololáník - Postludium z Missy Solemnis
  Jaroslav Křička - Motiv svatováclavský
  Spoluučinkovali:
  Schola Římskokatolické farnosti sv. Jana a Pavla v Místku pod vedením Jana Strakoše
  (zpěv litanií v průvodu z Arcibiskupského paláce do katedrály)
  Žesťové kvarteto Ústřední hudby AČR umělecký vedoucí Roman Hanzlík
  ( fanfáry z balkonu Arcibiskupského paláce při příchodu průvodu z katedrály)
  Odborná hudební spolupráce: Lukáš Petřvalský
  kantor Petr David (zpěv žalmu)
  Sbory Pěvecký sbor Lumír Brno
  Mátlův akademický sbor Brno
  sbormistr Lukáš Kozubík
  Virtuosi di Mikulov
  sbormistr Zuzana Kadlčíková Pirnerová
  Severočeský filharmonický sbor Česká Lípa -Liberec
  Katedrální sbor Cantores Gradecenses
  Pražský katedrální sbor
  varhany Josef Kšica, regenschori katedrály sv. Víta v Praze
  Filharmonie Hradec Králové
  dirigent Josef Zadina, regenschori katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové

 • 1.duben 2012

  Květná neděle - učinkování při bohoslužbě katedrála Sv. Ducha Hradec Králové

 • 6.duben 2012

  Velký pátek - učinkování při bohoslužbě - katedrála Sv. Ducha - Hradec Králové

 • 8.duben 2012

  Neděle Zmrtvýchvstání Páně - učinkování při bohoslužbě - katedrála Sv. Ducha - Hradec Králové

 • 17.květen 2012

  Koncert v rámci lékařského kongresu - Hradec Králové
  program: A.Rejcha - Te Deum část I., II., IV. F.X.Brixi - Missa in honnorem sanctae - Gloria, Ave Maria J.V.Kopřiva - J.Pololáník - Ave verum corpus

 • 23.květen 2012

  Requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška - učinkování při bohoslužbě - katedrála Sv. Ducha - Hradec Králové

 • 27.květen 2012

  Svátek Seslání Ducha Svatého - učinkování při bohoslužbě - katedrála Sv. Ducha - Hradec Králové

 • 1.červen 2012

  Noc kostelů - katedrála Sv. Ducha - Hradec Králové

 • 10.červen 2012

  Slavnost Božího těla - učinkování při bohoslužbě - katedrála Sv. Ducha - Hradec Králové

 • 23.červen 2012

  Koncert v Kamenickém Šenově - součást městských oslav

Tel.: +420 100 456 456
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!